Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez
Estyma Electronics sp. z o.o. sp.k.
Gajewo, Aleja Lipowa 4
11-500 Giżycko
NIP 8451985373
Regon 360366587
KRS 0000536221.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza
  Estyma Electronics sp. z o.o. sp.k.
  Gajewo, Aleja Lipowa 4
  11-500 Giżycko
  NIP 8451985373,
  Regon 360366587
  KRS 0000536221,
  która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://localhost/estyma/stara/nowa.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  2. Konfiguracji serwisu
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Informacja dotycząca danych osobowych związanych ze świadczeniem Usługi Serwisowej

Dbałość o dobro naszych Klientów jest priorytetem naszej działalności, dlatego w niniejszej Polityce Prywatności informujemy jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi Serwisowej Spółki:
Estyma Electronics sp. z o.o. sp.k.
Gajewo, Aleja Lipowa 4
11-500 Giżycko
NIP 8451985373, Regon 360366587, KRS 0000536221.
Prosimy Państwa o zapoznanie się z tą informacją o przetwarzanych przez nas Danych Osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Skorzystanie z Usługi Serwisowej jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

I. Administrator
Administratorem Danych Osobowych jest spółka Estyma Electronics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gajewie, przy Aleii Lipowej 4, 11-500 Giżycko, Polska, NIP 8451985373.

II. Podstawa prawna przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych różni się w zależności od celu przetwarzania danych:

 1. Przetwarzanie ze względu na prawnie uzasadniony interes, realizowany przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody,
 2. Przetwarzanie ze względu na wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takich jak wystawienie faktury, przetwarzanie w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych.
 3. Administrator danych może powierzać Twoje dane podmiotowi zewnętrznemu w celu sfinalizowania usługi serwisowej o ile nie jest możliwy odbiór osobisty.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
Korzystanie z Usługi może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nazwy firmy i nr NIP.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

V. Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na zastosowanie dłuższego okresu przechowywania.

VI. Podmioty i usługi zewnętrzne

 1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy Dane osobowe wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji Usługi Serwisowej. Od podmiotów zewnętrznych wymagamy aby dane były bezpiecznie przechowywane, zawarliśmy z nimi stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Lista podmiotów zewnętrznych obejmuje:
  1. podmiot realizujący usługę kurierską

VII. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do żądania od nas dostępu do swoich Danych Osobowych (poinformujemy Państwa jakimi Państwa danymi się posługujemy), ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania (mogą Państwo wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Państwa dane usunęli), mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu i do przeniesienia swoich danych do innego podmiotu.
 2. Jeżeli stwierdzą Państwo, że Państwa Dane Osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO przy ul. Stawki 2 w Warszawie).
 3. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzielonej zgody. Aktualizacja ustawień w zakresie ochrony Danych Osobowych jest możliwa po skontaktowaniu się z nami pod adresem: biuro@estyma.pl lub numerem telefonu +48 87 429 86 75.
  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne.
 4. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych
 5. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora

VIII. Profilowanie
Informujemy, że nie prowadzimy polityki profilowania klienta.

IX. Kontakt
Mogą się Państwo skontaktować z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych, pod adresem: biuro@estyma.pl i numerem telefonu +48 87 4298675.

X. Bezpieczeństwo
Po otrzymaniu przesłanych przez Państwa informacji wykorzystamy bardzo rygorystyczne procedury oraz funkcje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do tych danych. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, umożliwiające przetwarzanie zgodnie z założeniami RODO. Wybrane osoby oraz podmioty współpracujące mające dostęp do Danych Osobowych zawarły odpowiednie upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych, w których zostały zobowiązane do zachowania ścisłej poufności.