Sterownik dodatkowego magazynu paliwa ma zastosowanie w każdym przypadku, kiedy posiadamy instalację zasilaną paliwem stałym. Jedynym warunkiem jest posiadanie dodatkowego magazynu paliwa.

Użyte komponenty firmy SIEMENS gwarantują niezawodność działania sterownika.

Sterownik MP-01 załącza podajnik z dodatkowego magazynu paliwa tylko wtedy, gdy poziom paliwa w zbiorniku kotła spadnie poniżej poziomu minimalnego. Dzieki temu konieczność pilnowania poziomu paliwa i uzupełniania go staje się przeszłością.

Sterownik posiada funkcje, które to budują jego przewagę nad innymi urządzeniami tego typu. Należą do nich:

  • Ustawienie maksymalnego czasu podawania. Jeżeli podajnik z jakiegokolwiek powodu nie zakończy uzupełniania paliwa, zostanie ono zatrzymane po upływie ustawionego czasu. W przypadku awarii czujnika zapobiegnie to zasypaniu kotłowni paliwem oraz uszkodzeniu sprzętu.
  • 3 konfigurowalne harmonogramy czasowe określające możliwość pracy silnika. Zapobiegnie to uruchomieniu podajnika i uzupełnianiu paliwa w godzinach nocnych.

Dodatkowo przed każdą zmianą stanu nakazanego przez harmonogram, sterownik niezależnie od aktualnej ilości paliwa w zbiorniku uruchomi silnik i dokona pełnego uzupełnienia paliwa.