Moduł internetowy VIDE NET umożliwia zdalny dostęp do bieżących informacji o systemie grzewczym oraz zmianę jego parametrów poprzez serwis internetowy:  igneo.pl. Moduł dedykowany jest dla sterowników linii IGNEO.

Główną ideą serwisu internetowego jest przede wszystkim zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do bieżących informacji. Szata graficzna została stworzona z myślą o komfortowym użytkowaniu przez dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową – w tym smartfony i tablety.

Oprócz oczywistego komfortu wynikającego z możliwości zdalnego sterowania systemami grzewczymi, serwis oferuje również dodatkowe funkcje. Są to m.in:

Narzędzia analityczne w postaci wykresów

  • Wykres ogólny – przedstawia pracę wszystkich najważniejszych elementów systemu grzewczego. Posiada opcje wyświetlania tylko wybranych elementów, możliwość wyboru zakresu dat oraz ustawienie dokładności rysowania próbek nawet co 10 sekund.
  • Wykres solarów –  z pewnością każdy użytkownik tej technologii jest ciekaw ile energii uzyskał w danym roku, miesiącu lub dniu. System dodatkowo obliczy zysk finansowy uzyskany dzięki energii solarnej.
  • Wykres zużycia paliwa – podobnie jak w przypadku wykresu dla solarów, przedstawione jest archiwum zużycia paliwa przez kocioł wraz z wliczonym kosztem za każdy rok, miesiąc i dzień.

Powiadomienia email o nowych alarmach

Każdy alarm sterownika jest niezwłocznie wysyłany na Twój lub inny wskazany przez Ciebie adres email.

Udostępnianie systemów grzewczych

Do jednego konta może zostać przypisana nielimitowana ilość systemów grzewczych – własnych jak i innych użytkowników którzy udostępnili dla Ciebie swój system grzewczy. Są 3 rodzaje uprawnień:

  • Właściciel – oznacza, że jest to Twój kocioł i tylko Ty masz  dostęp do wszystkich jego funkcji – w tym udostępniania. Właściciel może być tylko jeden,
  • Serwisant  – prawo serwisanta upoważnia do wglądu w parametry danego systemu grzewczego oraz dokonywanie zmiany jego nastaw. Wszystkie ewentualne zmiany zapisywane są w historii zmian danego systemu grzewczego,
  • Obserwator – upoważnia tylko do obserwacji parametrów danego systemu grzewczego.

Możliwość udostępniania systemów grzewczych może być szczególnie przydatna w kwestiach serwisowych. W przypadku ewentualnych awarii systemu grzewczego, autoryzowany serwisant może w pierwszej kolejności dokonać jego analizy poprzez serwis internetowy – co może znacznie przyspieszyć i ułatwić zlokalizowanie ewentualnej usterki/problemu bez konieczności osobistej wizyty serwisanta.

Podłączenie

Moduł VIDE NET nie wymaga żadnej konfiguracji. Podłączenie jest bardzo proste i sprowadza się tylko do podpięcia przewodów wg. pierwszego schematu. Rejestracja systemu grzewczego w serwisie igneo.pl jest równie prosta. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany a jedyną czynnością jaka należy wykonać to podanie numeru PIN – który widnieje na naklejce przyklejonej do modułu.

UWAGA: Moduł internetowy VIDE NET współpracuje tylko ze sterownikami linii IGNEO firmy Estyma z kompatybilną wersją oprogramowania (w sterowniku – w menu „INFO”, musi widnieć logo VIDE NET).