Czujnik temperatury zewnętrznej – umieszczany jest na zewnątrz budynku i dzięki niemu  regulator mierzy temperaturę zewnętrzną. Na podstawie krzywej grzania oblicza jaka jest potrzebna temperatura wody grzewczej, aby zapewnić wymaganą temperaturę w ogrzewanym budynku co oznacza, że temperatura wody grzewczej zmienia się automatycznie w ciągu całego okresu grzewczego w zależności od temperatury na zewnątrz budynku.