Moduł rozszerzeniowy CAN I/O MC-1

975,00 

W naszej ofercie jest już moduł rozszerzeniowy do regulatorów nowej linii Platinum Bio. Moduły komunikują się z regulatorem głównym za pomocą znanej z niezawodności, stosowanej powszechnie w branży samochodowej, magistrali CAN.

Modułowa budowa pozwala na dostosowanie automatyki do wymagań systemu grzewczego.

Dzięki zastosowaniu modułów rozszerzeniowych możliwa jest obsługa następujących elementów systemu grzewczego: – 16 obwodów grzewczych, – 2 obwody przygotowania ciepłej wody użytkowej, – zbiornik akumulacji ciepła (bufor), – system solarny.

Funkcjonalność pełnioną przez moduł określa się wybierając adres urządzenia w sieci za pomocą DIPswitcha. Funkcje pełnione przez poszczególne moduły:

  • Moduł 0: pełne sterowanie 3 obiegami grzewczymi wraz z pompą obiegową i mieszaczem; obwody o numerach 2, 3, 4, – pomiar temperatury zewnętrznej (Platinum Bio)
  • Moduł 1: pełne sterowanie 3 obiegami grzewczymi wraz z pompą obiegową i mieszaczem; obwody o numerach 5, 6, 7.
  • Moduł 2: pełne sterowanie 3 obiegami grzewczymi wraz z pompą obiegową i mieszaczem; obwody o numerach 8, 9, 10.
  • Moduł 3:  pełne sterowanie 3 obiegami grzewczymi wraz z pompą obiegową i mieszaczem; obwody o numerach 11, 12, 13.
  • Moduł 4: pełne sterowanie 3 obiegami grzewczymi wraz z pompą obiegową i mieszaczem; obwody o numerach 14, 15, 16.
  • Moduł 5: sterowanie pompą ładującą bufor ciepła – sterowanie pompą podmieszania kotła wraz z mieszaczem utrzymującą minimalną temperaturę wody powrotnej do kotła – solary – sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej (CWU).
  • Moduł 6: moduł dedykowany
  • Moduł 7: moduł dedykowany