CTP-2 RG

Kategoria:

154,00 

CTP-2 RG jest bezprzewodowym czujnikiem temperatury przeznaczonym do pracy wewnątrz budynku. Czujnik może działać w trybie normalnym lub w trybie parowanie/test. W trybie normalnym co 10 minut wysyła korektę temperatury zadanej oraz temperaturę uśrednioną. W trybie parowanie/test co 2 sekundy wysyłana jest  temperatura aktualna.

Czujnik CTP-2 RG wyposażony jest w pokrętło, które umożliwia zmianę aktualnie zadanej temperatury dla danego obwodu grzewczego.

Zmiana polega na dodaniu do temperatury zadanej wartości ustawionej na pokrętle (tzw. korekta temperatury zadanej). Korekta temperatury zadanej mieści się w granicach od -4°C do +4°C, a jej rozdzielczość to 0,5°C.

Przykładowo jeśli temperatura zadana to 20°C to istnieje możliwość jej regulacji w granicach od 16°C do 24°C ze skokami co 0,5°C. Ustawienie pokrętła na kropce nie  wpływa na temperaturę zadaną obwodu grzewczego. Czujnik CTP-2 RG oferuje również możliwość wyłączenia danego obwodu grzewczego. Ustawienie pokrętła w pozycji
OFF powoduje ustawienie temperatury zadanej na 7°C co jest równoważne z wyłączeniem grzania. Z uwagi na pracę czujnika w trybie niskiego zużycia energii, zmiana korekty temperatury zadanej (czyli pokręcenie pokrętłem) jest widoczna w sterowniku kotła najpóźniej po 30 sekundach.