Unicontrol MIX07

655,30 

Brak w magazynie

Regulator systemu grzewczego UNICONTROL MIX07 jest pierwszym urządzeniem z nowej linii regulatorów naszej firmy “UNICONTROL”. Jest nowoczesnym układem mikroprocesorowym sterującym pracą siłowników zaworów mieszających w obwodach grzewczych. Regulator może też sterować przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

NOWOŚĆ!!! Regulator może pracować w jednym z trzech typów instalacji:

  1. sterowanie jednym obwodem grzewczym: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa kotłowa.
  2. sterowanie dwoma obwodami grzewczymi: dwa siłowniki mieszacza, dwie pompy obiegowe.
  3. sterowanie jednym obwodem grzewczym oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej: siłownik mieszacza, pompa obiegowa, pompa zasilająca c.w.u., pompa kotłowa.

Układ zapewnia utrzymanie określonej temperatury w dwóch obiegach grzewczym przez co korzystnie wpływa na komfort, zmniejsza zużycie paliwa oraz wydłuża żywotność kotła grzewczego.

Regulator doskonale nadaje się do modernizacji kotłowni wyposażonych już w zawór mieszający lecz bez automatycznego sterownia. Do modernizacji wszelkich kotłowni posiadających kocioł grzewczy lecz bez sterowania systemem rozprowadzenia energii oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

UNICONTROL MIX07 może współpracować z urządzeniami naszej produkcji, ale też w dowolnym układzie gdzie zachodzi potrzeba regulacji temperatury poprzez zawór mieszający lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Temperatura obiegu grzewczego wyliczana jest na podstawie zmierzonej temperatury zewnętrznej bądź można ją zadać na konkretną wartość.

UNICONTROL MIX07 doskonale nadaje się do sterowania obwodami ogrzewania podłogowego bądź ściennego.
Pomiary jakie wykonuje regulator:

Temperatura zewnętrzna – potrzebna do pracy w funkcji pogodowej.

Temperatura c.o. – temperatura obiegu grzewczego aby można było ją utrzymać na wyliczonym bądź zadanym poziomie.

Temperatura powrotu – regulator utrzymuje temperaturę czynnika grzewczego na określonym poziomie przez co zwiększa się ekonomika oraz żywotność kotła.

Temperatura kotła – NOWOŚĆ na rynku polskim! – w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej kotła UNICONTROL MIX07 steruje zaworem mieszającym tak aby przekazać część energii zgromadzonej w kotle, nawet w przypadku gdy temperatura w pomieszczeniach jest osiągnięta.
Regulatory, które nie mają tej funkcji nie mogą odpowiednio zareagować na wystąpienie sytuacji alarmowej w kottle, gdyż nie znają wartości temperatury kotła!

Temperatura ciepłej wody użytkowej – regulator utrzymuje zadaną wartość temperatury c.w.u. lecz nie załącza pompy gdy kocioł jest zimny co korzystnie wpływa na jego żywotność oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

NOWOŚĆ!!! Stan dwóch regulatorów pokojowych – UNICONTROL MIX07 może współpracować (w zależności od wybranego typu instalacji) z dwoma regulatorami pokojowymi o stykach zwiernych. Dzięki temu po osiągnięciu wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach możliwe jest obniżenie temperatury w obiegu c.o.. Stosujemy zasadę sterowania jakościowego, a nie ilościowego. Metoda ilościowa polega na załączaniu i wyłączaniu pompy obiegowe c.o. po osiągnięciu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. W metodzie jakościowej regulujemy temperaturą czynnik grzewczego przez co podnoszony jest komfort oraz wydłużona żywotność kotła grzewczego.

Dwa regulatory pokojowe umożliwiają ustawienie różnych temperatur o różnych porach oddzielnie dla różnych części ogrzewanych pomieszczeń.

UWAGA!!!

do regulatora typu II instalacji należy dokupić sondę powrotu oraz co.

do regulatora typu III instalacji należy dokupić sondę c.w.u.